Onderwijs

Vanwege COVID-19 kan het gebeuren dat kinderen thuis moeten blijven vanwege quarantaine of dat zij ziek zijn.
De Pionier probeert voor deze kinderen onderwijs op afstand te bieden, waardoor zij -als dat mogelijk is- wel kunnen werkeen aan hun leerontwikkeling.
De units hebben een plan van aanpak ontwikkeld waarin bijvoorbeeld is geregeld hoe kinderen thuis worden geholpen met hun werk en hoe er regelmatig contact plaatsvindt meet de leerkrachten.

Nieuws van De Pionier