Ouderparticipatie

Een van de pijlers op onze school is de samenwerking tussen het kind, de leerkrachten, ouders en directie. We doen het samen. Natuurlijk wordt de leerlijn door de school in de gaten gehouden, maar binnen alle vastgestelde kerndoelen en kaders is heel veel ruimte voor input van ouders/ verzorgers en de kinderen zelf. Zo zorgen we samen voor een veilig leerklimaat en krijgen de kinderen ruimte om al hun talenten te ontdekken en te leren benutten.

Wanneer je kind bij ons op school zit, vragen we je wat jouw talenten zijn. En hoe je die wilt inzetten om mee te bouwen aan onze school. Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijkheden voor ouderparticipatie. Misschien mis je nog wel een punt in dit overzicht. Dan horen we dat graag!  

werkgroepen ouderparticipatie
 

 

Medezeggenschapsraad

Naast de werkgroepen ouderparticipatie kent De Pionier ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk gremium binnen iedere basisschool. We bestaan uit een leerkracht- en oudergeleding. Op De Pionier zijn dat namens de leerkrachten Sabine Brugman, Evelyn Zuidgeest en Kirsten van Zijp. In de oudergeleding zitten als vertegenwoordigers Jurian Kapitein, Fanny Kerstens (secretaris) en Wendy Klaver (voorzitter). De MR komt ongeveer 1 keer per 6 weken bij elkaar om over het onderwijs op onze school te spreken. In sommige gevallen vanuit een adviesrol en in andere zaken kan het ook nodig zijn om instemming te verlenen om beleid vast te stellen en/of veranderingen die de kwaliteit van onderwijs raken goed te keuren. 

Mochten er zaken zijn die aan de MR voorgelegd moeten worden kan dat het makkelijkst via het daarvoor beschikbare mailadres. Dit adres is te vinden in SchouderCom. Vanzelfsprekend kun je ons ook altijd individueel aanspreken. Dit om een zo waardevol mogelijke gesprekspartner te zijn, namens alle ouders, voor onze school.

Nieuws van De Pionier