Welkom bij De Pionier

Hoe het begon

Op 9 januari 2017 was het zover. Onze deuren gingen open. Achter de schermen waren de voorbereidingen al geruime tijd bezig. Twee scholen in Leiden (OBS Woutertje Pieterse en OBS Lucas van Leyden) kregen vooral vanuit de wijken Groenoord en Nieuw Leyden veel aanmeldingen, maar hadden in hun gebouwen geen plek meer voor deze kinderen. Ze staken de hoofden bij elkaar en onder de projectnaam "Woutertje van Leyden" gingen ze op zoek naar een locatie en bedachten ze een onderscheidend en vernieuwend onderwijsconcept voor deze vestiging.
Sinds juli 2019 heeft de school haar eigen naam gekregen: "De Pionier."


Betrokken bij de toekomst van je kind

In een nieuwe school is ruimte om te groeien. Dat geldt voor iedere betrokkene. We leren elke dag en passen de koers aan waar nodig. Met een duidelijk einddoel voor ogen: onze kinderen ontdekken al hun talenten en zetten die in om te leren. Leerkrachten, directie en ouders trekken samen op. Bij ons is ouderparticipatie meer dan het begeleiden van activiteiten. Zo geven sommige ouders gastlessen vanuit hun expertise en denken anderen mee over de thema's. Gezamenlijk bouwen we aan een stevige basis en daarmee aan de toekomst van onze kinderen.


DePionier_DEF from FietsAwards on Vimeo.

Kijk je met ons mee?

Kijk rustig rond. Je vindt informatie over onze visie, onze werkwijze en onze medewerkers. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om langs te komen. Elke maand organiseren ouders een inloopkoffieochtend waar je vragen kunt stellen, andere ouders kunt ontmoeten of gewoon de sfeer kunt proeven.  Of bel  of mail om een afspraak te maken.

Vanwege de regelgeving rond COVID-19 kunnen er geen rondleidingen plaatsvinden. Binnenkort hopen wij de school te laten zien via een nieuwe film over De Pionier.
 

Wees welkom!

De Pionier in beeld