Welkom op de website van onze school (op dit moment zijn wij bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website)

de Pionier

De Pionier is een 'jonge' school die in 2019 is ontstaan door de samenwerking van PROOLeiden-Leiderdorp en ouders. 

In een nieuwe school is ruimte om te groeien. Dat geldt voor iedere betrokkene. We leren elke dag en passen de koers aan waar nodig. Met een duidelijk einddoel voor ogen: onze kinderen ontdekken al hun talenten en zetten die in om te leren. Leerkrachten, directie en ouders trekken samen op. Bij ons is ouderparticipatie meer dan het begeleiden van activiteiten. Zo geven sommige ouders gastlessen vanuit hun expertise en denken anderen mee over de thema's. Gezamenlijk bouwen we aan een stevige basis en daarmee aan de toekomst van onze kinderen.
 
Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwerpen van een nieuwe website. Is de informatie zie u zoekt niet te vinden op deze website? Wij nodigen u van harte uit om dan contact met ons op te nemen. U kunt ons bezoeken, bellen of te mailen.

Namens het team van de Pionier
Sylvia van Loenen 
Directeur 

Houtmarkt 36,  2312 PZ Leiden
T 071-5218885
info@depionierleiden.nl
 

De Pionier in beeld