Aannamebeleid

Overweegt u om uw kind(eren) aan te melden bij De Pionier? Wij hanteren de in Leiden gebruikelijke procedure voor het aannemen van nieuwe leerlingen. In de schoolgids staat deze beschreven. Zij-instroom van nieuwe leerlingen is niet mogelijk.

Wij werken met een wachtlijst voor kinderen geboren in 2018 en 2019
De belangstelling voor de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven op de Pionier is groot. Daar zijn wij ook  erg trots op. Het gevolg hiervan is dat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal plaatsen dat beschikbaar is om de kwaliteit van onderwijs goed te kunnen waarborgen. Dit houdt in dat kinderen geboren in 2018  en 2019 niet direct geplaatst kunnen worden. 

Nieuws van De Pionier