Verlof buiten de schoolvakanties

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. 

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
Voor verlof buiten de schoolvakanties moet vrijstelling aangevraagd worden. U kunt hier een aanvraagformulier invullen. Dit moet u doen uiterlijk zes weken voordat het verlof start. In geval van onduidelijkheid legt de directeur een aanvraag voor aan het Bureau Leerplicht. 
 

Nieuws van De Pionier