Verlof buiten de schoolvakanties

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. 

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
Voor verlof buiten de schoolvakanties moet vrijstelling aangevraagd worden. De school hanteert de beleidsregels zoals omschreven in de Leerplichtwet. n geval van onduidelijkheid legt de directeur een aanvraag voor aan de Leerrecht consulent van Bureau Leerplicht. Een vrijstellingsverzoek doet  u uiterlijk zes weken voordat het verlof start. Deze aanvraag kunt u doen via Social Schools. 


 

Nieuws van De Pionier