Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Denk hierbij aan onderwijs- en zorgbeleid en de organisatie. Voor een aantal onderwerpen moet de directie advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit kan worden genomen. Daarmee is de MR een belangrijke partner om mee te praten over het beleid op school. Een andere taak van de MR is het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school.

De MR vergadert zes tot acht keer per jaar. De leden van de MR worden in principe voor een termijn van 3 jaar gekozen.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, stuur dan een bericht naar de MR via SchOudercom.

Nieuws van De Pionier