Ons onderwijs

Missie

De Pionier gelooft in jouw kracht om je eigen talenten te ontdekken en om ze te leren gebruiken. Zo bereid je je voor op de wereld om je heen en op je eigen toekomst. Dit doe je niet alleen, maar door samen en van elkaar te leren. Van andere kinderen en van volwassenen.
 
 

Visie

De wereld om ons heen verandert voortdurend, in sneltreinvaart. Welke eisen over 15 jaar aan ons en aan onze kinderen worden gesteld, weten we nu nog niet. Daarom helpen we onze leerlingen om uit te vinden hoe ze hun talenten kunnen inzetten om te leren en mee te doen in de maatschappij.  
Aan het einde van de basisschool hebben onze kinderen ervaren dat ze zelf het verschil kunnen maken. Dat ze door samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen meer voor elkaar krijgen. Ook weten ze dat kennis en informatie aan elkaar koppelen essentieel is om te bereiken wat je wilt.

 

Werken in Units

Elk kind is anders. Elk kind leert anders. Op een ander niveau of op een andere manier. Door de leerstof op diverse manieren aan te bieden, ontdekken onze kinderen hoe zij het beste leren. We kiezen er daarom voor om te werken in units, die weer onderverdeeld zijn in groepen. Doordat in een groep leerlingen van verschillende leerjaren en niveaus bij elkaar zitten, vinden kinderen gemakkelijk aansluiting. Begrijp je het nog niet helemaal? Dan schuif je aan waar het nogmaals of anders wordt uitgelegd. Snap je het al? Dan ga je bij het groepje zitten dat zelfstandig gaat werken of extra aanbod krijgt.
 
We hebben drie units. Unit 1 met leerlingen uit groep 1, 2 en 3, Unit 2 met kinderen uit groep 4, 5 en Unit 3 met kinderen uit groep 6, 7 en 8. Elke groep binnen een unit heeft zijn eigen leerkracht waar de kinderen de dag mee beginnen en de dag mee afsluiten. Een van de leerkrachten van een unit is tevens mentor van een kind. De mentor houdt samen met de leerling zijn of haar leerlijn in de gaten. In overleg maken ze een plan om de gestelde doelen te bereiken.  Zo leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling.


Projectmatig en vakoverstijgend werken

Na elke vakantie starten we met een nieuw project. De lessen zijn gekoppeld aan dit project. Zo is tijdens het project 'feest' de schrijfdans in de vorm van een taart, worden er bij rekenen grammen suiker en meel afgewogen voor het bakken van een oliebol en plakt uw kind in Unit 1 reeksen vlaggetjes in volgorde van kleur. We sluiten op deze manier aan bij de belevingswereld van uw kind. Die ervaart dat alles in het dagelijks leven met elkaar te maken heeft. Om dit tastbaar te maken, ontvangen we op school gastdocenten. Ouders of andere professionals die vanuit hun expertise en vakgebied een gastles geven. Denk aan een weddingplanner die uitlegt wat je allemaal regelt voor een bruiloft, of een medewerker van de gemeente die vergunningen voor feesten verleent. 

Nieuws van De Pionier